Cultuur: dans, drama, muziek, crealessen en gym met inzet van een vakdocent!

Bijzonder lesaanbod op de Horizon. Aanbod waar we trots op zijn!
Cultuuraanbod op niveau 3. Beeldende crealessen geven we met ingang van oktober dit seizoen aan de
hand van een mooie leerlijn: in 6 maanden krijgen de kinderen 6
verschillende en bijzondere technieken aangeboden. De lessen
komen uit de methode “Laat maar zien” en uit “Moet je doen”.(Moet
je doen is een platenboek per groep).

Muzieklessen in verschillende groepen door een vakdocent Marcus
Wiebenga, Theaterlessen door een vakdocent van Scholen in de Kunst: Sofie
Cornelissen en dan nog de lessen bewegingsonderwijs door onze
eigen vakdocent Rolf de Ruiter. Heerlijk voor de leerlingen, een fijne
verlichting voor de collega’s op school en genieten van de kwaliteit
van de lessen die we naast de basisvakken ook zo belangrijk vinden
en genieten van de positieve betrokkenheid van onze kinderen!