Inloopmiddag en avond nieuwe ouders – 22 januari 2019

Graag ontvangen we nieuwe, belangstellende ouders op de inloopmiddag en avond op onze mooie school!

U kunt kennismaken, een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met de directeur en andere betrokkenen bij de school.

Zet de datum maar vast in de agenda; inloop vanaf 15.00- 21.00 uur

Welkom!

Tijdstip van aanmelding: We hebben het liefst de aanmeldingen voor het nieuwe seizoen, voor 1 mei, maar uiterlijk begin juni binnen.

Dat geeft ons de mogelijkheid om de leerlingaantallen vast te stellen en deze mee te nemen in het maken van de groepsindeling én het aannemen & koppelen van leerkrachten voor/aan de verschillende groepen (de formatie).

Alvast veel dank!

Uitzonderingen en reden voor een aanmelding later dan begin juni kunnen er natuurlijk altijd zijn.

We denken dan graag mee.