Onze identiteit

 

Gaaf hè! God kent ons. Hij weet het hoe we ons voelen. Blij, verdrietig of boos. God wil graag dat we goed voor elkaar zorgen en met elkaar omgaan. Dat hoeven we niet alleen te doen. God wil ons daarbij altijd weer helpen. In gebed mogen we alles bij hem brengen, bij Hem zijn we veilig. Mooi om op school dit ook met bidden, zingen  en bijbelvertellingen te mogen  uitstralen. Maar identiteit is natuurlijk veel meer dan dat! We blijven ook elk jaar weer werken aan een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

We vinden het belangrijk om de kinderen te laten zien wie God voor ons is en hen voor te leven in een leven met Hem.

We willen de kinderen leren om Jezus te volgen. We zijn hier op verschillende manieren mee bezig:

  • Gebed heeft een belangrijke plaats; we starten, én eindigen de dag met gebed tot God.
  • De Bijbel staat centraal; we vertellen de kinderen dagelijks verhalen uit de Bijbel.
  • We zingen christelijke liederen met elkaar. We maken gebruik van een liedlijst (liedlijst 2018-2019) welke op zondag gebruikt kan worden in de plaatselijke kerkelijke kerken en gemeentes.
  • We werken met de methode Levend Water, een methode waarin de Bijbelverhalen in een doorgaande lijn uitgewerkt zijn. https://www.bijbelonderwijs.nl/
  • We werken elk jaar met een jaarthema. Het jaarthema komt op verschillende manieren terug.
  • We besteden aandacht aan biddag en dankdag.
  • We besteden aandacht aan de mensen om ons heen; bijvoorbeeld door het sponsoren van een jongen/meisje in een derde-wereld-land of door mee te doen aan de Actie Schoenmaatjes.
  • Één keer per jaar vieren we samen een kerkfeest; dit kan een christelijke feestdag als thema hebben, maar kan ook op een andere manier gelinkt worden.
  • Ook de ouders zijn betrokken bij de identiteit door de gebedsgroep; een groep ouders die wekelijks op maandagmorgen bidt voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders van De Horizon

 

Gerelateerde afbeelding