Schoolcommissie

Het schoolcommissie bestaat uit twee ouders die gemiddeld een keer per maand vergaderen in aanwezigheid van de locatiedirecteur.

De schoolcommissie wil graag op de hoogte blijven van het dagelijkse reilen en zeilen op De Horizon. Belangrijke speerpunten van het Afdelingsbestuur zijn het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het waarborgen van de identiteit van de school. Het Afdelingsbestuur van de Horizon hecht veel waarde aan een open en eerlijke verhouding met het team en de ouders; zij zijn immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen die God aan hen heeft toevertrouwd. De eenheid tussen kerk, school en gezin vinden we belangrijk.

De schoolcommissie organiseert éénmaal per jaar een ledenvergadering, waarvoor de stukken met betrekking tot het onderwerp minimaal vier weken van te voren aan de leden worden toegezonden. Verder informeert zij haar leden via de nieuwsbrief De Horizontaal.