Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestaat uit minimaal drie ouders (vacant) die een klankbord vormen voor de schoolleider in zaken die te maken hebben met de identiteit van de school. De commissie adviseert de schoolleider, en de schoolleider kan de commissie vragen mee te denken over dit soort zaken. Ook vertegenwoordigt (een lid van) de IC de school op de algemene ledenvergadering van de vereniging CorDeo Scholen. Bij sollicitatie- of oudergesprekken kan de schoolleider de IC vragen deel te nemen. En de IC verzorgt eenmaal per jaar een ouderavond rond identiteit op school.