Parro

Vanaf september 2017 wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd om aan Parro deel te nemen.
Parro wordt de vervanger van de Horizontaal. Het kan gebruikt worden via een app of via de website.
Alle groepen maken gebruik van deze app om informatie met u te delen (https://parro.education/).

–         Leerkrachten delen praktische informatie (mededelingen) en hulpvragen met uvia de app.

–         Leerkrachten proberen maandelijks een aantal foto’s van dagelijkse gebeurtenissen in de klas te delen.

–         Leerkrachten delen niet alleen foto’s, maar ook onderwijsinhoudelijke informatie met u zoals over welke onderwerpen er gewerkt wordt, projecten en nieuwe onderwerpen bij rekenen, taal, spelling.  Het is een vorm van een nieuwsbrief waarmee we u over verschillende onderwerpen op de hoogte willen houden.

ParroWe hopen zo op een goede en duidelijke communicatie tussen school en ouders.

https://parro.education/ouders/