Zelfstandig werken

De Horizon werkt bewust aan de zelfstandigheid van kinderen. Dit zit voor een deel in de zelfstandige houding die we de kinderen aanleren en voor een deel in de werkvormen die we aanbieden. Kinderen van groep 1,2 en 3 kiezen op een planbord hun eigen activiteit uit. In groep 3 wordt het werken met het planbord afgebouwd. Na de kerstvakantie leren de kinderen te werken met een dagtaak. Vervolgens is er in de loop van de jaren een opbouw van dagtaken naar weektaken. De leerkrachten hanteren daarbij hetzelfde model.

Waarom doen we dit? We willen kinderen meer keuzevrijheid geven en zo hen ook een stukje verantwoordelijkheid leren.

Enkele elementen uit het werken aan zelfstandigheid:

  • werken met een dag- of een weektaak;
  • in elke klas vanaf groep 3 is een instructietafel aanwezig;
  • in de groepen 1 en 2 werken we met kleine instructie kringen;
  • de kinderen werken op vaste tijden zelfstandig;
  • de leerkracht geeft effectieve klassikale instructie;
  • de leerkracht geeft gerichte instructie aan een groepje kinderen;
  • vragen van kinderen worden door de leerkracht verzameld en aan de instructietafel met de kinderen doorgenomen;
  • er is meer aandacht voor hoe de kinderen gewerkt hebben;
  • er wordt gewerkt met “geluidsniveaus”.