Locaties

De Horizon heeft twee locaties; beide locaties liggen in de wijk Hoogland, gescheiden door de Zevenhuizerstraat. De kinderen van de school komen uit de Amersfoortse wijken Hoogland, Nieuwland, Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek. Bewegingsonderwijs wordt gegeven in het speellokaal aan de Sportlaan en in de sportzaal aan de Zevenhuizerstraat.

Locatie Sportlaan

Onze hoofdlocatie is te vinden op Sportlaan 14. In dit gebouw krijgen de meeste groepen van de school hun onderwijs. We hebben hier altijd onze onderbouwgroepen en meestal de oudste groepen. In dit gebouw hebben we acht lokalen tot onze beschikking, waarvan er dit schooljaar zes gebruiken voor groepsonderwijs. Een ander lokaal wordt gebruikt voor flexibele inzet, bijvoorbeeld door onze onderwijsassistent met een groepje leerlingen of zelfstandig werkende leerlingen.

In dit gebouw zijn we voorzien van een eigen speellokaal waar groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden en waar de onderbouw bewegingsonderwijs krijgt.

Ook hebben we op deze locatie twee ruimtes voor BSO Koalah, de buitenschoolse opvang waarmee we samenwerken.

Locatie Kraailandhof

In een gedeeld gebouw met KPOA De Biezen, op Kraailandhof 1, bevindt zich onze tweede locatie. Hier zijn vier lokalen, waarvan we er drie gebruiken voor groepsonderwijs. Het vierde lokaal gebruiken we als extra lokaal, dat flexibel wordt ingezet voor bijvoorbeeld zelfstandig werkende leerlingen of creatieve opdrachten.