Schoolgids

Beste ouder en/of belangstellende,

Het doel van deze schoolgids is dat we u een beeld willen geven van GBS De Horizon. In deze gids beschrijven we wat we doen en waarom we dit doen.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Hier wordt de basis gelegd voor een heel leven. Een goede school kiezen is geen gemakkelijke opgave. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en ook in resultaten. In deze gids geven we een indruk van onze school.

Het is onze bedoeling  dat De Horizon  een fijne plek is  voor kinderen, ouders en personeel.  We  zetten ons in voor een veilig schoolklimaat en hopen dat ieder kind  zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Wij proberen  zo goed mogelijk met uw kind om te gaan en hopen dat ieder kind en iedere ouder zich thuis voelt.

We vinden het belangrijk dat we dezelfde basis hebben als u thuis. Met  ons positief Christelijk onderwijs sluiten we aan bij de opvoeding die u thuis aan uw kinderen wilt geven. Thuis en school liggen wat betreft de normen en waarden en christelijke overtuiging in elkaars verlengde.

Naast de schoolgids verschijnt er ieder jaar  ook een bijlage, die u waarschijnlijk vaker zult gebruiken: de informatiegids. Deze ‘informatiegids’  bevat gegevens die vooral voor dit cursusjaar belangrijk zijn: de leerlingenlijsten, de mailadressen van commissieleden en van  leerkrachten. Daarnaast vindt u verschillende roosters (gymtijden, schooltijden, vakantierooster inclusief studiedagen) van de school.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de leerkrachten of de directie van de school.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Hinke Tigelaar
Directeur (interim) GBS De Horizon