Team

Op De Horizon staat een gedreven team van leerkrachten en ondersteunend personeel klaar voor onze leerlingen. De werkdagen en verdeling van onze leerkrachten en ondersteuners staan beschreven in de informatiegids, die aan het begin van het schooljaar gedeeld wordt met de ouders.

Groepsleerkrachten en ondersteuners

Voor elke klas staan één of twee groepsleerkrachten. Zij worden ondersteund door onze intern begeleider, de remedial teacher, een onderwijsassistent onderbouw en een onderwijsassistent bovenbouw. Verder hebben we een schoolleider en een administratieve kracht.