Locatie

Onze school is te vinden op Sportlaan 14 in Hoogland. In dit gebouw hebben we acht groepslokalen tot onze beschikking.Een ander lokaal wordt gebruikt voor flexibele inzet, bijvoorbeeld door onze onderwijsassistent met een groepje leerlingen of zelfstandig werkende leerlingen.

We zijn voorzien van een eigen speellokaal waar groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden en waar de onderbouw bewegingsonderwijs krijgt.

Ook hebben we op deze locatie twee ruimtes voor BSO Koalah, de buitenschoolse opvang waarmee we samenwerken.

De kinderen van de school komen uit de Amersfoortse wijken Hoogland, Nieuwland, Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek. Bewegingsonderwijs wordt gegeven in het speellokaal aan de Sportlaan en in de sportzaal aan de Zevenhuizerstraat.