Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is naast cultuureducatie een hoofdkenmerk van het onderwijs op de Horizon. In een snel veranderende samenleving hebben kinderen kennis en vaardigheden nodig voor de toekomst. Als basisschool willen we hierop aansluiten met modern, boeiend onderwijs, waarin kinderen worden uitgedaagd en we inspelen op de natuurlijke ontdekkingsdrang van kinderen.

Kinderen leren in boeiende thema’s over uiteenlopende onderwerpen. Uitgangspunt is nieuwsgierigheid en willen onderzoeken. Na een prikkelende startactiviteit krijgen de kinderen een rijk aanbod waarin kennis én vaardigheden systematisch aan bod komen. Het thema resulteert in een eindpresentatie.

Ieder thema begint met prikkelende startactiviteiten. Deze activiteit markeert de start van het thema. De activiteiten kunnen heel divers zijn, van een bedrijfsbezoek tot een theatervoorstelling en van een gastles tot vissen in de sloot.

Iedere les begint met een korte startactiviteit; een miniles. De bedoeling van dze miniles is dat kinderen geprikkeld worden in hun nieuwsgierigheid. Aan het einde van het thema presenteren de kinderen de uitkomsten van hun onderzoek aan de kinderen van de klas. Per thema wordt afgesproken of kinderen een vrije presentatievorm krijgen of dat de leerkrachten kaders aangeven voor het type presentatie.

Door onderzoekend leren geven we ruimte aan differentiatie. Kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd om te leren. Kinderen krijgen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen worden ook gewaardeerd voor resultaten die we van hen mogen verwachten. Alle niveaus, alle talenten en leervoorkeuren worden bewust gemengd zodat kinderen optimaal van elkaar kunnen leren.

Lees meer hierover in ons visiedocument ‘Onderzoekend leren’