Missie & visie

Missie

Op De Horizon geven we betekenisvol, effectief onderwijs: vanuit welbevinden en betrokkenheid werken we gezamenlijk aan resultaat. We bieden veiligheid, rust en ruimte. Iedere leerling wordt door ons gezien en geliefd in z’n talent en ontwikkeling. Leren gaat met vallen en opstaan: fouten maken mag. We werken aan eigenaarschap bij de leerling, zodat ze groeien in zelfstandigheid. We doen dit vanuit ons geloof: we geloven dat elk kind geliefd is bij God; daarbij is Jezus ons voorbeeld.

Visie

Het is onze visie dat onderwijs erop gericht moet zijn om kinderen te helpen opgroeien tot zelfstandige, sterke, maatschappijbewuste en -kritische wereldburgers, die tegelijk burgers van het Koninkrijk van Jezus zijn. Om die reden geven we christelijk basisonderwijs aan onze leerlingen, waarbij we naast de basisvakken rekenen, lezen en taal ook aandacht hebben voor geloofsonderwijs, onderzoekend leren en een rijk cultuuraanbod. We willen ons onderwijs zo inrichten dat leerlingen steeds zelfstandiger en meer vanuit eigenaarschap leren in onze school. Op die manier willen we bijdragen aan een betere wereld voor onszelf en onze naasten.

Uit de Bijbel leren we van Jezus om onze naaste lief te hebben, net zo lief als onszelf. Hieraan schenken we ruime aandacht vanuit ons pedagogisch beleid: we stimuleren gedrag dat op een goede manier gericht is op anderen, maar leren onze leerlingen ook zichzelf te waarderen: doe als jezelf. We gebruiken de Kanjertraining om ons daarin te ondersteunen en ons een gezamenlijke taal te geven.

Burgerschap heeft voor ons een dubbele lading: niet alleen zijn onze leerlingen burger van Nederland, maar we zijn samen ook burgers van een Koninkrijk voorbij deze aarde: Gods nieuwe wereld. Wij geloven dat dat koninkrijk nu al begonnen is en dat we daarin een taak hebben, tot eer van onze Koning.