Er ligt iets moois op je te wachten!

Welkom op de site van basisschool De Horizon in Hoogland!

Wij zijn een christelijke basisschool, waar we vanuit ons geloof in Jezus Christus zo goed mogelijk onderwijs geven aan onze leerlingen. We staan voor goed onderwijs, voor groei in eigenaarschap en zelfstandigheid, burgerschaps- en identiteitsontwikkeling. Daarom werken we handelingsgericht en hebben we een breed cultuuraanbod. Onderzoekend leren neemt een belangrijke plek in in ons onderwijs.

Benieuwd naar wie we zijn en wat we doen? We komen graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je op deze pagina.

Scholen op de kaart

De Horizon is te vinden op Scholen op de Kaart.Hier kun je objectieve gegevens over onze school vinden, zoals onze leerlingaantallen, onze resultaten in de afgelopen jaren en de tevredenheid onder ouders en leerlingen. Je kunt er ook onze schoolgids vinden.

ABC Hoogland

Wij zijn kernpartner van ABC Hoogland. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Scholen, kinderopvang en welzijn werken binnen Hoogland samen met onze bondgenoten aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in het dorp. O.a. door het organiseren van activiteiten.

Lees meer op ‘Over ABC Hoogland’.