Cultuuraanbod

Op De Horizon vinden we het belangrijk om onze leerlingen in aanraking te brengen met cultuur. Daarom geven we op een hoog niveau cultuuronderwijs op school. Daarbij werken we samen met Neos Cultuuronderwijs. We ontvangen hiervoor een subsidie van de gemeente  Amersfoort.

Voor diverse kunstdisciplines werken we samen met vakleerkrachten, zoals voor beeldende vorming, drama, muziek en dans.

Per jaar maken we keuzes in ons aanbod aan de verschillende klassen. Hierbij zoeken we steeds de aansluiting met de rest van ons aanbod en met de thema’s die we vanuit onderzoekend leren aanbieden.