Zelfstandigheid & eigenaarschap

Zelfstandigheid en eigenaarschap vinden we belangrijke vaardigheden voor onze leerlingen. Niet alleen bevorderen we zo de autonomie en zelfredzaamheid van deze kinderen, maar we leren ze verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leerproces. Daarmee leggen we niet ál het leren bij de leerling; de leerkracht is de lesgever en reikt inhouden aan. Maar door hoge verwachtingen van onze leerlingen uit te spreken en ze te betrekken in het aanbod en de manier waarop ze leren, krijgen onze leerlingen meer inzicht in hun leerproces en oefenen ze in zelfstandigheid.

Je leest hier meer over in ons beleidsstuk Zelfstandigheid & Eigenaarschap.

Eén van de manieren waarop we zelfstandigheid bevorderen, is door het gebruik van weektaken. Hiermee leren we leerlingen hun werk te organiseren en te plannen, waarbij we ze van groep 4 tot en met groep 8 steeds meer verantwoordelijkheid en vrijheid geven in dit proces.