Contact en aanmelden leerling

Onze school is gevestigd in Hoogland, een dorp dat is omringd door de stad Amersfoort.
Gereformeerde basisschool De Horizon voor positief Christelijk onderwijs
Sportlaan 14
3828 AZ HOOGLAND

Directeur  (interim) Mw. Hinke Tigelaar-Merkus
T 033-4809347/06-33587910
E info@gbsdehorizon.nl
W www.gbsdehorizon.nl

Aanmelden van uw kind(eren):

Voor het aanmelden van uw kind kunt u een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding. Indien uw kind ouder dan vier jaar is en al een andere basisschool heeft bezocht, wordt altijd contact opgenomen met deze basisschool. Inschrijving van een leerling ouder dan vier jaar is niet altijd vanzelfsprekend. Dit hangt af van de grootte van de groep waarin het kind geplaatst moet worden; het aantal leerlingen met specifieke zorgbehoeften in die groep en indien van toepassing de speciale leerbehoeften van het kind. Kleuters die in juni of december jarig zijn, starten respectievelijk in het nieuwe schooljaar of januari. Ruim acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een kennismakingspakket met specifieke kleuterinformatie en het entreeformulier. Op dit formulier vermeldt u naast de algemene informatie ook de laatste ontwikkelingen van uw kind.

Tijdstip van aanmelding: We hebben het liefst de aanmeldingen voor het nieuwe seizoen, voor 1 mei, maar uiterlijk begin juni binnen.

Dat geeft ons de mogelijkheid om de leerlingaantallen vast te stellen en deze mee te nemen in het maken van de groepsindeling én het aannemen & koppelen van leerkrachten voor/aan de verschillende groepen (de formatie).

Alvast veel dank! Uitzonderingen en reden voor een aanmelding later dan begin juni kunnen er natuurlijk altijd zijn. We denken dan graag mee.

Klachtencommissie
Het bestuur van VGPO HAAL is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor gereformeerd onderwijs:
Klachtencommissie voor geref. onderwijs
p/a Postbus 2133
2800 BG Gouda