Ondersteuning

Onderwijs is maatwerk. Want ieder kind is anders, doet anders en leert anders. Daarom differentiëren we in ons onderwijs; standaard in drie lagen per leerjaar, maar we proberen zoveel mogelijk met je kind mee te denken: wat kan het goed, wat doet het graag, op welke manier komt het tot leren? Daarover gaan we graag met je in gesprek. We differentiëren naar behoefte: in leertijd, in aanpak, in aanbod…

Soms is het nodig om naast ons gewone aanbod nog iets meer te doen: extra ondersteuning bij leesproblematiek bijvoorbeeld, of het oefenen van sociale vaardigheden bij leerlingen die cognitief al heel veel kunnen. Daarvoor hebben we diverse specialisten in huis en werken we nauw samen met onder andere SWV de Eem, maar ook met CorDeo Onderwijspunt en andere ondersteunende diensten.

In ons schoolondersteuningsprofiel kun je lezen op welke manieren onze school je kind kan ondersteunen.

Onze intern begeleider Jacomijn helpt de leerkrachten bij de ondersteuningen van de leerlingen. Daarnaast hebben we remedial teacher Ellen die leerlingen in en buiten de klas begeleidt; ook onze onderwijsassistenten Carolien (bovenbouw) en Aafje (onderbouw) begeleiden leerlingen, soms in groepjes, soms individueel.