Nieuw logo

Met trots presenteert basisschool De Horizon een nieuw logo. Dit logo is ontstaan vanuit de behoefte om De Horizon een beeldmerk te geven dat weer bij de tijd is en past bij het elan van onze christelijke basisschool in Hoogland. In samenwerking met IDD Communicatie en na overleg met team en leerlingenraad zijn we gekomen tot een beeldmerk dat recht doet aan onze naam: een weg die leidt naar een stralende toekomst. Vanuit onze christelijke overtuiging willen we die route graag met onze leerlingen gaan.

Onder onze schoolnaam staat nu ‘Christelijk onderwijs’. We doen daarmee aan onze populatie: die is niet alleen uit gereformeerde kring afkomstig. De basis van wat we doen blijft hetzelfde: goed onderwijs, met de Bijbel in de basis.

Bij ons logo hebben we een nieuwe slogan: ‘Er ligt iets moois op je te wachten.’ We zijn met elkaar op weg naar een mooie toekomst; niet alleen in dit leven, maar ook daarna.