Nieuwe schooltijden

Met ingang van schooljaar 2020-2021 past De Horizon de schooltijden aan. Dat doen we zo:

  • We gaan vijf gelijke dagen van 08.30-14.00 uur (Kraailandhof: 08.25-13.55 uur) naar school; met een ochtend- en een middagpauze van een kwartier en een kwartier lunch levert ons dat 5 uur onderwijstijd per dag op (waarbij we de ochtendpauze meerekenen als onderwijstijd);
  • Ook voor groep 0/1 bieden we de woensdag aan; tot 5 jaar zijn kinderen niet leerplichtig, en zijn ouders dus vrij om ervoor te kiezen hun kind een (of meerdere) dag(en) thuis te houden; tot hun zesde jaar mogen kinderen nog maximaal 5 uur per week missen;
  • Voor beide pauzes maken we een rooster, waarbij zowel lesgevend personeel als niet-lesgevend personeel wordt ingedeeld; door beide pauzes te roosteren kunnen we zoveel mogelijk collega’s in ieder geval één tussentijdse pauze van een kwartier bieden.