Nieuwe schooltijden

Met ingang van schooljaar 2020-2021 past De Horizon de schooltijden aan. Dat doen we zo:

  • We gaan vijf gelijke dagen van 08.30-14.00 uur (Kraailandhof: 08.25-13.55 uur) naar school; met een ochtend- en een middagpauze van een kwartier en een kwartier lunch levert ons dat 5 uur onderwijstijd per dag op (waarbij we de ochtendpauze meerekenen als onderwijstijd);
  • Ook voor groep 0/1 bieden we de woensdag aan; tot 5 jaar zijn kinderen niet leerplichtig, en zijn ouders dus vrij om ervoor te kiezen hun kind een (of meerdere) dag(en) thuis te houden; tot hun zesde jaar mogen kinderen nog maximaal 5 uur per week missen;
  • Voor beide pauzes maken we een rooster, waarbij zowel lesgevend personeel als niet-lesgevend personeel wordt ingedeeld; door beide pauzes te roosteren kunnen we zoveel mogelijk collega’s in ieder geval één tussentijdse pauze van een kwartier bieden.

Nieuw logo

Met trots presenteert basisschool De Horizon een nieuw logo. Dit logo is ontstaan vanuit de behoefte om De Horizon een beeldmerk te geven dat weer bij de tijd is en past bij het elan van onze christelijke basisschool in Hoogland. In samenwerking met IDD Communicatie en na overleg met team en leerlingenraad zijn we gekomen tot een beeldmerk dat recht doet aan onze naam: een weg die leidt naar een stralende toekomst. Vanuit onze christelijke overtuiging willen we die route graag met onze leerlingen gaan.

Onder onze schoolnaam staat nu ‘Christelijk onderwijs’. We doen daarmee aan onze populatie: die is niet alleen uit gereformeerde kring afkomstig. De basis van wat we doen blijft hetzelfde: goed onderwijs, met de Bijbel in de basis.

Bij ons logo hebben we een nieuwe slogan: ‘Er ligt iets moois op je te wachten.’ We zijn met elkaar op weg naar een mooie toekomst; niet alleen in dit leven, maar ook daarna.